Stämma den 4 mars 2020

Årets stämma kommer att hållas i Sjösa Bygdegård (Sjösa skolas matsal) den 4 mars klockan 18.30. Det blir en sedvanlig genomgång samt en status av föreningens ekonomiska läge efter arbetet med Stenvägen. Vi har även fått in förslag på ytterligare förbättringar som styrelsen kommer att informera om.

Länkar till:

Välkomna! / Styrelsen

Lämna ett svar