Asfaltering av Stenvägen

Vecka 20 påbörjar Skanska förarbetet av Stenvägen. Asfaltering är planerad till den 23e och 24e maj. Sedan kan det bli lite efterarbeten ytterligare några dagar. Framkomligheten kommer att påverkas. När de jobbar med trottoaren blir körbanan tillfälligt smalare p.g.a. avstängningar och sedan kommer de att göra halva körbanebredden i taget. Det blir ingen totalavstängning av vägen.

Tänk på dem som har det som sin arbetsplats – kör försiktigt!

/ Styrelsen

Lämna ett svar