Välkommen på årsmöte den 21 mars 2024

Årets stämma kommer att hållas i Sjösa Bygdegård (Sjösa skolas matsal) den 21 mars klockan 18.30. Det blir en sedvanlig genomgång enligt föreningens stadgar.

Kallelsen har delats/skickats ut till samtliga medlemmar under februari.

Länkar till:

Välkomna! / Styrelsen

Välkommen på årsmöte den 13 mars 2023

Årets stämma kommer att hållas i Sjösa Bygdegård (Sjösa skolas matsal) den 13 mars klockan 18.30. Det blir en sedvanlig genomgång enligt föreningens stadgar.

Kallelsen kommer att delas/skickas ut till samtliga medlemmar i mitten av februari.

Länkar till:

Välkomna! / Styrelsen