Dokument

De flesta dokument på nedanstående lista är i PDF format. Om du inte kan öppna dem så prova först att ladda hem Adobe Acrobat Reader här, det är ett gratis program som kan läsa filerna. Stora filer kan ta ett tag att ladda hem. Om du har problem, eller saknar ett dokument som du vill att vi lägger till, hör av dig.

Stadgar Sjösa Samfällighetsförening (PDF 4.0Mb)
Lantmäteriakt (PDF 5.5Mb)
Båtnadsområdeskarta Lantmäteriet (PDF 1.0Mb)
Skötselområdeskarta Lantmäteriet (PDF 1.3Mb)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008 (Besiktning)

Övriga Dokument