Styrelsen

Styrelsen jobbar med att förvalta Sjösas gemensamhetsanläggningar (Ga:5 och Ga:6) och för att våra vägar och grönområden ska skötas på bästa sätt. Vi välkomnar era idéer och synpunkter så tveka inte att kontakta oss. Följande personer ingår i styrelsen:

Ordförande: Per Backman
Email: ordf@sjosasamfallighet.se

Sekreterare: Johan Löwen

Kassör: Ewa Carlström Lampe
Email: kassor@sjosasamfallighet.se

Ledamot: Jörgen Lindblom
Email: ledamot1@sjosasamfallighet.se

Ledamot: Maria Lindberg
Email: ledamot2@sjosasamfallighet.se