Trafikförbud på Skiffervägen

I samband med att Nyköping Vatten lägger ny ledning i Sjösa, stängs Skiffervägen av från den 20 november fram till den 20 december. Trafik till fastigheterna är möjlig via Stenvägen alternativt Porfyrvägen. Grävningsarbetena inleds vid korsningen Porfyrvägen och löper varefter mot Stenvägen.

Se denna PDF för karta och beslut.

Lämna ett svar