Info från Nyköping Vatten

Nyköping Vatten planerar att gräva av Stenvägen framme vid korsningen mot Trosavägen, natten mellan den 22 och 23 oktober efter kl 21. Om det krånglar kan de även behöva använda natten mellan 23 och 24, dock kommer de i så fall att ordna provisorisk överfart dagtid över ev grop med hjälp av plåtar.

Lämna ett svar