Stämma den 16 mars 2022

Årets stämma kommer att hållas i Sjösa Bygdegård (Sjösa skolas matsal) den 16 mars klockan 18.30. Det blir en sedvanlig genomgång enligt föreningens stadgar.

Kallelsen delades/skickades ut till samtliga medlemmar 16-22 februari.

Länkar till:

Välkomna! / Styrelsen

Lämna ett svar