Stämma den 6 oktober 2021

Årets stämma kommer att hållas i Sjösa Bygdegård (Sjösa skolas matsal) den 6 oktober klockan 18.30. Det blir en sedvanlig genomgång med bland annat status av föreningens ekonomiska läge och förslag på debitering för 2021.

Länkar till:

Välkomna! / Styrelsen

Stämman senareläggs

Hej medlemmar,

Tyvärr kan vi inte genomföra vägföreningens årsmöte i mars pga pandemin. Styrelsen väljer att senarelägga stämman och diskuterar möjligheten att hålla ett möte utomhus till sommaren, men vi ber att få återkomma med detaljer under våren.

Den medlem som vill ta del av årsredovisningen är välkommen att kontakta föreningens kassör.

Vänliga hälsningar Styrelsen 
Sjösa Vägsamfällighet