Förslag till utdebitering 2019

Vid föreningens årsstämma kommer utdebitering för 2019 fastställas.

Styrelsens förslag är att utdebiteringen blir 800 kr per andel i Ga:5 och 200 kr per andel i Ga:6. En normal bostad som har en andel i vardera Ga debiteras då 1000 kr. Vidare föreslår styrelsen att betalning till PlusGirokonto 61 74 66 – 8 ska vara förening tillhanda senast 31 oktober 2019.

Lämna ett svar