Stämma den 15 mars 2018

Årets stämma kommer att hållas i Sjösa Bygdegård (Sjösa skola) den 15 mars klockan 18.30.

Länkar till:

Styrelsen har mottagit en motion om trafiksänkande åtgärd på Stenvägen. Beslut om fartdämpning (JA eller NEJ) kommer att tas på stämman. Vid ett godkännande arbetas detaljutformningen fram av styrelsen vid senare möte.

 

Välkomna! / Styrelsen

 

Lämna ett svar