Förslag till utdebitering 2016

Vid föreningens årsstämma kommer utdebitering för 2016 fastställas.

Styrelsens förslag är att utdebitering blir densamma som för verksamhetsåret 2015, vilket innebär 400 kr per andel i Ga:5 och 600 kr per andel i Ga:6. En normal bostad som har en andel i vardera Ga debiteras då 1 000 kr. Vidare föreslår styrelsen att betalning till PlusGirokonto 61 74 66 – 8 ska vara förening tillhanda senast 31 oktober 2016.

Lämna ett svar