Fortsatt arbete under vecka 41

Det återstår fortfarande schakter/övergrävningar som behöver göras för att dra kablar och rör. Grävmaskinsarbetet kommer att fortsätta under veckan, först därefter kan återställning göras.

Lämna ett svar