Förslag till utdebitering 2014

Vid föreningens årsstämma kommer utdebitering för 2014 fastställas.

Styrelsens förslag till utdebitering för verksamhetsåret 2014 är 380 kr per andel i Ga:5 och 720 kr per andel i Ga:6. Detta innebär att en normal bostad som har en andel i vardera Ga debiteras 1 100 kr. Vidare föreslår styrelsen att betalning till PlusGirokonto 61 74 66 – 8 ska vara förening tillhanda senast 31 oktober 2014.

Lämna ett svar