Arbeten efter Kiselvägen samt Marmorvägen

Information från Nyköpings kommun:

Under nästa vecka planerar vi att schakta i korsningen Kiselvägen/ Marmorvägen.
Korsningen kommer under tiden ej att kunna trafikeras av fordon.
Under tiden ber vi er att placera era fordon efter gräsytan vid Skiffervägen/Kiselvägen alternativt efter Marmorvägen.
Vi ber er tänka på, hur ni placerar era fordon, samt avspärrningar då ni själva passerar  arbetsområdet, så riskerna för olyckor minimeras, för alla inblandade. Våra fordon är stora, arbetsområdet litet och sikten dålig.

Vår förhoppning är att korsningen åter ska vara farbar under onsdagen den 30/4.

Våra intensioner är att måndagen den 5/5 fortsätta med schakten genom kurvan på Kiselvägen. Under schakten genom kurvan kommer det under ett par dagar ej heller vara möjligt att passera med fordon från korsningen med Marmorvägen till slutet av Kiselvägen. Då är vi tvungna att återigen upprepa samma förfarande.

Vi ber om överinseende med de besvär vi medför under arbetet.

Till de fastigheter (tidigare vidtalade) där vi flyttar förbindelsepunkten för VA, kommer vi även senare att kontakta enskilt angående anslutningspunkt samt vad det innebär för respektive fastighet.

Claes Lindkvist 

Lämna ett svar