Till Alla Medlemmar

I slutet av oktober skickade styrelsen ut den första fakturan till samfällighetens alla medlemmar. Den avser kostnader för att underhålla vägar och grönområden i Sjösa samhälle. Vägarna är uppdelade på två olika gemensamhetsanläggningar, en som bara hanterar Stenvägen och en annan som hanterar alla övriga gator och grönområden i samhället. Anledningen till uppdelningen är att det finns fler som nyttjar Stenvägen och därför skall vara med och betala för denna, t.ex. de som bor utanför samhället längs vägen mot Ången. Kostnaden för Stenvägen fördelas mellan 247 olika andelar och övriga vägar fördelas mellan 171 andelar.

För dig som vill veta mer så finns några dokument tillgängliga här, stadgar och annan information kommer även att finnas för nedladdning inom en snar framtid.

Om du har frågor eller information, vill hjälpa till eller behöver kontakta någon i styrelsen så finns en kontakt lista här.

 

Lämna ett svar