Stämma den 7 mars 2019

Årets stämma kommer att hållas i Sjösa Bygdegård (Sjösa skola) den 7 mars klockan 18.30. Under mötet kommer styrelsen även informera om planerade åtgärder av Stenvägen.

Länkar till:

Välkomna! / Styrelsen