Lekplatser i Sjösa

Lekplatsen som man når från Stenvägen, mellan Marmorvägen och Granitvägen, skall byggas om. Arbetet börjar med att riva de befintliga delarna under vecka 37, därefter iordningställs en ny lekplats på samma ställe under veckorna 38 och 39. Samtidigt rivs lekplatsen på Diamantvägen 61, denna skall inte återuppbyggas.

// Styrelsen

Sopning

Vecka 14 kontaktades kommunen och sopning av Sjösas asfalterade gator beställdes. Kommunen prioriterar gatorna med kommunalt huvudmannaskap. Precis som tidigare år sopar de alltså färdigt inne i stan innan de kommer hit och tar vårt grus. Exakt när de kommer hit vet vi alltså inte men det är beställt.

/ Styrelsen