Stämma den 15 mars 2018

Årets stämma kommer att hållas i Sjösa Bygdegård (Sjösa skola) den 15 mars klockan 18.30.

Länkar till:

Styrelsen har mottagit en motion om trafiksänkande åtgärd på Stenvägen. Beslut om fartdämpning (JA eller NEJ) kommer att tas på stämman. Vid ett godkännande arbetas detaljutformningen fram av styrelsen vid senare möte.

 

Välkomna! / Styrelsen

 

Arbete på Stenvägen

Idag, torsdag 24/8, samt fredag 25/8 kommer Skanska att jobba med förbättringar på en del av Stenvägen. Först kommer anslutningarna att fräsas (torsdag) och asfaltering på fredag. Vi fick kort varsel från Skanska, men är glada att arbetet nu blir av. Arbetszonen sträcker sig från korsningen Stenvägen-Trosavägen fram till skolan.

Kör försiktigt!

/ Styrelsen