Förslag till utdebitering 2016

Vid föreningens årsstämma kommer utdebitering för 2016 fastställas.

Styrelsens förslag är att utdebitering blir densamma som för verksamhetsåret 2015, vilket innebär 400 kr per andel i Ga:5 och 600 kr per andel i Ga:6. En normal bostad som har en andel i vardera Ga debiteras då 1 000 kr. Vidare föreslår styrelsen att betalning till PlusGirokonto 61 74 66 – 8 ska vara förening tillhanda senast 31 oktober 2016.

Lekplatser i Sjösa

Lekplatsen som man når från Stenvägen, mellan Marmorvägen och Granitvägen, skall byggas om. Arbetet börjar med att riva de befintliga delarna under vecka 37, därefter iordningställs en ny lekplats på samma ställe under veckorna 38 och 39. Samtidigt rivs lekplatsen på Diamantvägen 61, denna skall inte återuppbyggas.

// Styrelsen