Stämma den 4 mars 2020

Årets stämma kommer att hållas i Sjösa Bygdegård (Sjösa skolas matsal) den 4 mars klockan 18.30. Det blir en sedvanlig genomgång samt en status av föreningens ekonomiska läge efter arbetet med Stenvägen. Vi har även fått in förslag på ytterligare förbättringar som styrelsen kommer att informera om.

Länkar till:

Välkomna! / Styrelsen

Asfaltering av Stenvägen

Vecka 20 påbörjar Skanska förarbetet av Stenvägen. Asfaltering är planerad till den 23e och 24e maj. Sedan kan det bli lite efterarbeten ytterligare några dagar. Framkomligheten kommer att påverkas. När de jobbar med trottoaren blir körbanan tillfälligt smalare p.g.a. avstängningar och sedan kommer de att göra halva körbanebredden i taget. Det blir ingen totalavstängning av vägen.

Tänk på dem som har det som sin arbetsplats – kör försiktigt!

/ Styrelsen